Uzņēmuma reģistrācijas apliecība

 

Pārtikas un veterinārais sertifikāts

Ar PVN apliekamo personu reģistrācijas apliecība

Sertifikāts neapstrādātas dzīvnieku izcelsmes pārtikas pārvadāšanai

Baltic Express Transport komercpārvadājumu licence

Noliktavas apdrošināšanas polise

Ekspedīcijas atbildības apdrošināšanas polise

 

 

Veikt pieprasījumu